Με την υπ. αρ. πρωτ. 5101/6-10-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1500 € (χίλια πεντακόσια ευρώ ) στην επιχείρηση ‘ΑΣΣΟΣ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ KERCOVA ARIAN IRFAN ‘ επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 218 στην Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 13-9-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη μηχανισμού αποδοχής καρτών ή πληρωμής με κάρτα (pos), ως όφειλε,  κατά παράβαση του άρθρου 65 του Ν.4446/16 σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α.45213/17, όπως ισχύει.