Με την υπ. αρ. πρωτ. 5275/17-10-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1500 € (χίλια πεντακόσια ευρώ ) στην επιχείρηση “ΧΥΤΗΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ” επί της οδού Δημητρακοπούλου 50  στο   Κουκάκι – Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 23-9-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη μηχανισμού POS ως όφειλε   κατά παράβαση του άρθρου 65    του Ν. 4446/16 σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α. 45231/17, όπως ισχύει.