ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄)]

Με την αρ. πρωτ. 1780/03-07-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση με την επωνυμία ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΡΑΣ. ΣΙΔΕΡΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ υποκ/μα: Έλλης 18, Δάφνη, ΤΚ: 17235 διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 25/06/2014, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στο ψυγείο (βιτρίνα-ψυγείο με αναψυκτικά, νερά κλπ) με τις απαιτούμενες ενδείξεις κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 1§1και 4 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ .