Με την αρ. πρωτ. 7401/30-12-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «AΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» Κρέοντος 146, Σεπόλια, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 19-12-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών α) στα μελομακάρονα και β) στις δίπλες κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.