Με την αρ. πρωτ. 7460/30-12-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΜΕΑΤ ΝΕΤ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΕΝΤΟΣ Σ.Μ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ)», Αντιγόνης 201, Σεπόλια, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 20-12-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών/ προελεύσεων στα κάτωθι προιόντα του κρεοπωλείου: α. πατσάς μοσχαριού Ολλανδίας και β. συκώτι βόειο ελληνικό κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.