Με την αρ. πρωτ. 1286/03-03-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Ο.Ε.» Αρμοδίου 18, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 23-02-2023, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής/προέλευσης στο προιόν: «ΦΕΤΑ ΒΑΡΕΛΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ» εντός του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.