Με την υπ’ αρ. 1779/13-04-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000 €) ευρώ στην επιχείρηση super market «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με έδρα Λεωφ.Σπάτων 81, Γέρακας   για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 06/04/2023 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται στην οδό Λεωφ.Καλαμακίου 93 & Αμμοχώστου στον Άλιμο ΤΚ 174 55, διαπιστώθηκε ότι στο ράφι έκθεσης/πώλησης δεν υπήρχε πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις σε ένα είδος κατά παράβαση του άρθρου  1§2 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.