Με την αρ. πρωτ. 2391/19-04-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση  «Im create style ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» Λαρίσης 6, Αμπελόκηποι, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 07-04-2023, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών σε γυναικεία ρούχα στη βιτρίνα του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.