Με την αρ. πρωτ. 5054/04-09-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 2Ε παρ. 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. στην επιχείρηση «SHALIM MD MUNSUR» – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, Γ. Σεπτεμβρίου 13-15, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 25-08-2023, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση στο ψυγείο του περιπτέρου το προϊόν «ΝΕΡΟ 500 ml – ΔΙΡΦΥΣ» χωρίς την αντίστοιχη πινακίδας τιμής, κατά παράβαση του άρθρου 7 του  Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Α παρ.2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 35952 (ΦΕΚ 2542/Β/18-04-2023).