Με την αρ. πρωτ. 6439/10-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χίλιαδων ευρώ) στην επιχείρηση  «ΤΟΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» Λ. Παπάγου 15 – Ζωγράφου Αθήνα, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών σε αναψυκτικά & μπισκότα κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Β των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.