Με την αρ. πρωτ. 6538/13-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 2Ε παρ. 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. στην επιχείρηση «RIPOK MD TOY MALIK» – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, Αναξαγόρα 14, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 03-11-2023, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στο προϊόν ΗΛΙΕΛΑΙΟ (Agro) 10L με BC 3800500385037, που διατίθεται προς πώληση εντός του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Α παρ. 2 της Υ.Α. 35952/13-04-2023 (ΦΕΚ 2542/Β΄/18-04-2023) που τροποποίησε την Υ.Α. 91354/17 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.