Με την αρ. πρωτ. 6943/30-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «CARAMEL GELATO ARCH SUITES EE ΤΟΥΡ. ΕΚΜΕΤ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ» Φρυνίχου 2 – Πλάκα Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 20-11-2023 κατόπιν καταγγελίας, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών σε νερά & αναψυκτικά σε βιτρίνα εντός του καταστήματος κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Β των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.