Με την υπ’αρ. 6903/30-11-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο χιλίων ευρώ  (1.000,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του  άρθρου 2Ε της Υ.Α. 91354/2017  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στον  ALUSHI ZAMIR (ALUSHI ZAMIR KAΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, Αχαρνών 414) επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 19-11-2023 στην καντίνα που διατηρούσε ο ανωτέρω στην Αθήνα-Βοτανικό επί της οδού Αγ. Άννης 29, εντός του χώρου του παζαριού του Βοτανικού, διαπιστώθηκε ότι  για  το προϊόν «σουβλάκια» που διετίθετο προς πώληση, δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα με την  τιμή πώλησης, κατά παράβαση του άρθρου 2Α παρ. 1,2   της Υ.Α. 91354/2017  όπως ισχύει” .