Με την αρ. πρωτ. 760/09-02-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ», Λ. ΙΩΝΙΑΣ 87, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 01-02-2024, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής / ενδείξεων στο προιόν: «χοιρινός λαιμός χωρίς κόκκαλο»  σε βιτρίνα εντός του καταστήματος κατά παράβαση των άρθρων 4,7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.