Με την αρ. πρωτ. 1510/12-03-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΡERNDRECA TAZE ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ», ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35, Κ.Α.Α. Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 07-03-2024, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής / ενδείξεων στο προιόν: «ΚΑΤΣΙΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ» κατά παράβαση των άρθρων 4,7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.