Με την υπ’αρ. 17160/24-12-13 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.14α της υπ’αρ. Α2-861/14-8-2013 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ. 1 & 2) του Ν.4177/13 στην επιχείρηση «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ» (έδρα: Αγίου Δημητρίου 63 , Άλιμος) , γιατί , κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας στις 18-12-2013 στο υποκατάστημα-σουπερμάρκετ της ανωτέρω εταιρείας που βρίσκεται στον Άλιμο επί των οδών Παλαιστίνης 1 & Λαμίας , διαπίστωσαν ότι στο προϊόν Eau de Cologne (Fraicheur) 500 ml δεν υπήρχε στο ράφι πινακίδα με την τιμή πώλησης του προϊόντος , κατά παράβαση της παρ. 2γ του άρθρου 2 της υπ’αρ. Α2-861/14-8-2013 Υπουργικής Απόφασης  “Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών”.