Με την αρ. πρωτ. 2910/06.06.2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΜΑΝΕΛΛΙ MINI CORNER», Καφαντάρη 6, Αθήνα, ΤΚ 11631, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 27-05-2024, διαπιστώθηκε ότι στην μπύρα «ΑΜΣΤΕΛ», που διετίθεντο προς πώληση εντός ψυγείου του καταστήματος, δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα (ή ετικέτα) επί του προϊόντος με την τιμή πώλησης.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Α των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 35952/13.04.2023.