Με την αρ. πρωτ. 2937/07.06.2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ) στην εταιρεία «ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΦΕ Ο.Ε.» ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΚΑΤ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ, Ευαλκίδου 2, Αθήνα, ΤΚ 104 45, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 28-05-2024, διαπιστώθηκε ότι στο προϊόν «κρουασάν βουτύρου», που διετίθεντο προς πώληση σε προθήκη εντός του καταστήματος, δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα (ή ετικέτα) επί του προϊόντος με την τιμή πώλησης.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Α των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 35952/13.04.2023.