Με την αρ. πρωτ. 3348/27.06.2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000€ (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΣΩΜΑΡΙΠΑΣ ΕΜΜ. ΜΑΡΚΟΣ» ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, Ρόδου 117, Αθήνα, ΤΚ 10443, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 17-06-2024, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στο προϊόν «χοιρινές μπριζόλες» που διετίθεντο προς πώληση σε προθήκη εντός του καταστήματος.

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 35952/13.04.2023.