[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1786/14-04-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «AKHALADZE TAMARA ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ» Ζήνωνος 24, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 01-04-2022, διαπιστώθηκε παντελής έλλειψη πινακίδων τιμών στα κάτωθι προιόντα: α) στα γλυκά εντός του ψυγείου και β) στα πιροσκί εντός της βιτρίνας του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.