Με την υπ’ αρ. 340761/19-04-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΥΙΟΙ ΠΑΝ. ΜΑΘΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα στην Κεντρική Αγορά Σπετσών, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 12/04/2022 στο κατάστημα (παντοπωλείο) της επιχείρησης που βρίσκεται στην Κεντρική Αγορά Σπετσών, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα με την τιμή πώλησης και τις λοιπές απαιτούμενες ενδείξεις για το είδος «Πατάτες φούρνου κυδωνάτες Μπάρμπα Στάθης» κατά παράβαση του άρθρου 1 §1 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).