Με την υπ’ αρ. 364723/28-04-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «RETAIL WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με έδρα Θηβαϊδος 22, Κηφισιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 18/04/2022 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 152-154 στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε αναρτημένη η πινακίδα λιανικής πώλησης για το είδος «webcam coverLEGAMI» κατά παράβαση του άρθρου 1 §2 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).