Με την υπ’ αρ. 364746/28-04-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΜΠΕΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» με έδρα στην Ύδρα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 15/04/2022 στο κατάστημα (σούπερ μάρκετ) της ανωτέρω επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε αναρτημένη η πινακίδα λιανικής πώλησης για το είδος «μέλι Αγγελικής» κατά παράβαση του άρθρου 1 §2 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).