Με την υπ΄ αριθμ. 2680/17-04-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000,00 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «DING XIAORU του NHONGYUAN» με έδρα τον Κορυδαλλό, οδός Αθηνάς 16, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 10/04/2014, στο υποκατάστημα της ως άνω επιχείρησης στην Ελευσίνα, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 55, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε αναρτημένη, πλησίον του ταμείου, η πινακίδα με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη σε ελληνική και αγγλική γλώσσα ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» «CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE». (άρθρο 85 παρ. 5β).