Με την υπ’ αρ. 706826/21-07-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.E.» με έδρα επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 41 στο Περιστέρι, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 13/07/2022, στο υποκατάστημα λιανικής πώλησης υποδημάτων της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού Σωτήρος 242 στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε αναρτημένη η προβλεπόμενη πινακίδα με τα εικονογράμματα που ορίζονται στο παράρτημα Ι των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., κατά παράβαση του άρθρου 63 παρ. 3 των εν λόγω Κανόνων.