Με την αρ. πρωτ. 4750/02-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση  «MINI KIOSK ΑLEXANDRAS OE– ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ» Λεωφ. Αλεξάνδρας 106 – Αμπελόκηποι Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 25-08-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στα είδη νερά μικρά  και μπύρες εντός ψυγείων-βιτρινών προς πώληση κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.