Με την αρ. πρωτ.4867/09-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση «ΠΕΝΤΕ ΑΕ ΓΑΛΑΞΙΑΣ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» Αντιγόνης  201 & Δαμασκίου Σεπόλια – Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 01-09-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στο προιόν βούρτσα-σκουπάκι που βρέθηκε στα ράφια προς πώληση  κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.