Με την αρ. πρωτ.4866/09-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση «MAX STORES A.B.E.E. – Παιχνίδια, Σχολικά, Εποχιακά» υποκ. Αντιγόνης 199 Σεπόλια – Αθήνα , διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 01-09-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών σε βιβλία εκμάθησης που βρέθηκαν προς πώληση στα ράφια του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.