Με την υπ. αρ. πρωτ. 5038/22-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000€ (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση “MIAH BABLU ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ”, επί της οδού Σίφνου 49 στην Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 9-9-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στο προιόν ‘πατάτες’, κατά παράβαση των άρθρων 7 του Ν. 4177/13 και 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.