Με την υπ’αρ. 5204/29-09-2022  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ  (1.000,00  €),  σύμφωνα με το  άρθρο 1, παρ. 4α  της Υ.Α. 91354/2017  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.),  για παράβαση του  άρθρου  7  του Ν.4177/13  σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ.1 της  προαναφερόμενης Υ.Α. επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις 20-9-2022  στην επιχείρηση  με την επωνυμία «BERRY’S -TΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΒΑΛΕΡΙΟΥ» στην Αθήνα, επί της οδού Στουρνάρη 49Α , διαπιστώθηκε  έλλειψη πινακίδας τιμής στα αναψυκτικά, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ.1  της προαναφερόμενης Υ.Α. 91354/2017, και του άρθρου 7 του Ν.4177/13.