Με την υπ. αρ. πρωτ. 5457/6-10-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χίλια ευρώ ) στην επιχείρηση FRESH ΚΑΠΠΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡ/ΚΗΣ”  επί της  Λ.Συγγρού 96  στην   Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 23-9-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στις τούρτες    κατά παράβαση των άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.