Με την υπ’ αρ. 1025133/17-10-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα στην οδό Γαργαλιάνων 18 στο Ίλιον, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 10/10/2022 στο υποκατάστημα της επιχείρησης που βρίσκεται στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 54 στη Νίκαια, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πινακίδα τιμής ούτε επί ούτε στο σημείο πώλησης του είδους «KELLOGG’S CORN FLAKES» κατά παράβαση του άρθρου 1§2 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).