Με την υπ. αρ. πρωτ. 6072/04-11-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χίλια  ευρώ ) στην επιχείρηση “UP COFFEE ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” επί της οδού Χαλκοκονδύλη 24-26 στην Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 25-10-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στο προιόν “Σαμαριά ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ”, 0,5 lt , κατά παράβαση των άρθρoυ 7 του Ν.4177/13  σε συνδυασμό  με το άρθρο 1 των ΚΑΝ.ΔΙΕΠΠΥ.