ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1108/05-05-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση WAHID MOHAMMAD ABDUL, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, Αθήνα, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε στις 24/4/2014 η Yπηρεσία στο υποκ/μα της επί της Κουμουνδούρου 2 στην Αθήνα, διαπίστωσε έλλειψη πινακίδας τιμής σε προϊόντα μαναβικής, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 1 §4α της Υ.Α. Α2-861/13.