Με την αρ. πρωτ. 6989/07-12-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «RAHMAN MD MAZIBUR ΛΙΑΝΙΚΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» Αναξαγόρα 12, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 29-11-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στις ομπρέλες εντός του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.