Με την υπ’ αρ. 1393077/28-12-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κρεοπωλείο» με έδρα Αθηνάς 44 στον Κορυδαλλό, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 19/12/2022 στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού Αθηνάς 44 στον Κορυδαλλό, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε αναρτημένη η πινακίδα λιανικής πώλησης στο είδος «Κρέμα Βανίλια 170γρ Φάρμα Μετεώρων » κατά παράβαση του άρθρου 1 §2 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).