Με την υπ’ αριθμ. 1153155/11-11-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΕΛΛΟΣ», με έδρα επί της οδού 25ης Μαρτίου στον Γαλατά Τροιζηνίας, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 03-11-2022 σε βυτιοφόρο όχημα διανομής υγρών καυσίμων της ανωτέρω επιχείρησης, το οποίο βρισκόταν στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί η εν λόγω επιχείρηση στην περιοχή Στενό Ασκελίου Πόρου, διαπιστώθηκε ότι ο μετρητής δεν ήταν σφραγισμένος, κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 84 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017) και επιπλέον ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου δεν κατείχε και δεν επέδειξε στους ελεγκτές φάκελο τεκμηρίωσης του μετρητή, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 86 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.