Με την υπ’αρ. 6674/20-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο  4A του  άρθρου 71  της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως ισχύει,  στην επιχείρηση –εστιατόριο «ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ Παραδοσιακό Καφενείο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε»  που βρίσκεται  στην  Αθήνα επί της οδού Μητροπόλεως 63, επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 9-11-2023 διαπιστώθηκε ότι για το πιάτο «Τα κοκκοράκια του Μπαϊρακτάρη» (φιλέτο μπούτι κοτόπουλου) δεν υπήρχε  στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «κατεψυγμένο»,  κατά παράβαση του άρθρου 71  παρ. 3Β   της Υ.Α. 91354/2017 , όπως ισχύει.