Με την υπ’αρ. 6672/20-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο  4A του  άρθρου 71  της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως ισχύει, στην στην επιχείρηση-εστιατόριο του ATTAZAZ AHSAN του MUHAMMAD  που βρίσκεται στην  Αθήνα επί της οδού Νίκης 11, επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 8-11-2023 διαπιστώθηκε ότι  για το προϊόν «ρεβυθοκεφτέδες» που περιλαμβανόταν στο πιάτο «Vegeterian souvlaki» δεν υπήρχε στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «κατεψυγμένο», κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β   της Υ.Α. 91354/2017  όπως ισχύει.