Με την υπ’αρ. 6901/30-11-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο χιλίων  ευρώ  (1.000,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του  άρθρου 71 της Υ.Α. 91354/2017 «(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2, το άρθρο 22 παρ.1  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013  στην επιχείρηση  «ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗ  Ε.Ε.-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ»  που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Δράκου 14 & Δημητρακοπούλου επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 16-11-2023, διαπιστώθηκε ότι για το το προϊόν «λεμονόπιτα» δεν υπήρχε η ένδειξη «κατεψυγμένο» στον τιμοκατάλογο, ενώ βρέθηκε στην κατάψυξη του καταστήματος,  κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β της Υ.Α. 91354/2017  όπως ισχύει. Η εν λόγω εταιρεία είναι υπότροπος, αφού είχε υποπέσει στην ίδια παράβαση (παράβαση του άρθρου 71 § 3Β της Υ.Α. 91354/2017) στις 21-8-2022 .”