Με την υπ’αρ. 6898/24-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο χιλίων   ευρώ  (1.000,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο  4A του  άρθρου 71  της Υ.Α. 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2, το άρθρο 22 παρ.1  και το άρθρο 24  του Ν.4177/13 στην επιχείρηση –εστιατόριο «ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ -ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ»  που βρίσκεται  στην  Αθήνα επί της οδού Δράκου 3-5, επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 16-11-2023 διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε  στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το προϊόν «τυροκροκέτες»,  κατά παράβαση του άρθρου 71  παρ. 3Β   της Υ.Α. 91354/2017 , όπως ισχύει.