Με την υπ’αρ. 1117/24-2-2023   απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 14Α του  άρθρου 2  της Υ.Α. 91354/2017  “Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.”  σε  συνδυασμό  με  το άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην εταιρεία “ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”  ( έδρα : BI.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΑ 13 ΟΤ 31 Β΄ΦΑΣΗ, Σίνδος), επειδή , κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις  16-2-2023  στο υποκατάστημα-σούπερ μαρκετ της ανωτέρω εταιρείας επί της οδού Πατησίων 318-320 στην Αθήνα,  διαπιστώθηκε ότι το προϊόν “Μπακαλιάρος ακέφαλος” (ολόκληρος), βαθειάς κατάψυξης, βάρους 0,910 γραμμάρια, που πωλείτο σε συσκευασία διχτάκι,  δεν ανέγραφε τιμή πώλησης συσκευασίας παρά μόνο υπήρχε γι’ αυτό τιμή πώλησης ανά κιλό  (4,95 ευρώ),  κατά παράβαση του άρθρου 2  παρ.5Β  της Υ.Α. 91354/2017.