Με την υπ’ αριθμ. 1007341/26-11-2021 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «EL GRECO ROASTING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 67 Ε.Ε. με έδρα επί της Λεωφόρου Αθηνών Πειραιώς 67 για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 17-11-2021 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τιμοκατάλογο για τα προσφερόμενα είδη κατά παράβαση του άρθρου 70§1 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).