Με την αρ. πρωτ. 4162(σχετ.4116)/07-01-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΚΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ, που βρίσκεται στη διεύθυνση Ευβοίας 8, Τ.Κ. 13562 – Άγιοι Ανάργυροι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 28/12/2021 διαπιστώθηκε η έλλειψη τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών, με αναλυτική περιγραφή καθεμιάς από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και της αντίστοιχης τιμής, κατά παράβαση του άρθρου 67§1 της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).