ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 584/06-03-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «AKHALADZE TAMARA, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού ΖΗΝΩΝΟΣ 26, ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 04/03/2014, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμοκαταλόγου για τα προϊόντα που πωλούσε το κατάστημα κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/2013 (άρθρο 90 §§ 1 και 4 της Υ.Α. Α2-861/13).