ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 722/19-03-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΚΑΡΒΙΩΝ Ε.Π.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ», με έδρα στην Πατρ. Ιωακείμ 2, ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 17/3/2014, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμοκαταλόγου για καφέδες κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ. 2 & 90 της Υ.Α. Α2-861/13.