ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1459/28-05-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 92 § 6 της Υ.Α. Α2-861/13 στην επιχείρηση «ΣΙΑΦΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ», ΧΡ. ΛΑΔΑ 1 – Αθήνα, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 22/05/2014, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμοκαταλόγου με τιμές πακέτου για τους καφέδες που διαθέτει προς πώληση εκτός καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 92 § 3 της Υ.Α. Α2-861/13.