ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την με αρ. πρωτ. 824/29-1-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00), στην επιχείρηση της «Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Στρ. Καραϊσκάκη 42, στο Χαϊδάρι,,, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 22/1/2014, διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα δεν υπήρχαν τιμοκατάλογος, όπως προβλέπεται για τα καταστήματα μαζικής εστίασης σελφ σέρβις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Αρθρ. 90§1 της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13), σε συνδυασμό με τα Αρθρ. 91§1 και 92§2 της παραπάνω αναφερομένης ιδίας Υπ. Απόφασης.