Με την αρ. πρωτ. 4368/05-08-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΚΟΛΤΑ ΓΙΟΥΣΕΦ ΤΟΥ ΜΑΜΠΡΟΥΚ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ», Αριστογείτονος 22, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 28-07-2022, διαπιστώθηκε Α. ότι διέθετε προς πώληση έτοιμο μη προσυσκευασμένο κιμά βάρους 6.760 κ. κομμένο εκ των προτέρων κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. και Β. έλλειψη πινακίδας τιμής με τις απαιτούμενες ενδείξεις στο προιόν: «κοιλιά μόσχου» κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.