ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2422/08-10-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. – ΡΑΣΣΙΑΣ ΒΛΑΣΗΣ Ο.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ», επί της Ζήνωνος 5, Αθήνα, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 02/10/2014, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμών σε ρούχα στη βιτρίνα του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.